PRETUM Biuro Wyceny Nieruchomości

Biuro Wyceny Nieruchomości PRETUM świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości,  maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, a także w zakresie doradztwa majątkowego, dla potrzeb osób prywatnych, prawnych, banków, sądów  oraz jednostek administracji publicznej.

Właścicielem firmy jest Bartosz Gałka, magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia nr 5192 nadane przez Ministra Infrastruktury), członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

Biuro świadczy usługi  w sposób obiektywny i niezależny, przy zachowaniu szczególnej staranności wynikającej z charakteru wykonywanych czynności. Operaty szacunkowe są opracowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Świadczymy usługi wyceny

Dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu oraz potencjałowi PRETUM jest w stanie wykonać wycenę każdej nieruchomości w relatywnie krótkim czasie. Proces wyceny zawsze poprzedzony jest wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia fizycznego i funkcjonalnego, a także pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi o dokumentację fotograficzną. Każda usługa jest traktowana indywidualnie, stosownie do potrzeb Klienta. Zakres działania biura obejmuje obszar całego kraju.

Projekt i wdrożenie ATD Studio